چشمانِ بي اشك چشمانِ بي اشك .

چشمانِ بي اشك

تصفيه مغناطيسي آب آبياري: ارزيابي تأثيرات آن بر عملكرد محصول سبزي‌ها و بهره‌وري آب

تصفيه مغناطيسي آب آبياري: ارزيابي تأثيرات آن بر عملكرد محصول سبزي‌ها و بهره‌وري آب

اين مطالعه بررسي مي‌كند كه آيا اثرات مفيد تصفيه مغناطيسي آب‌هاي مختلف آبياري بر بهره‌وري آب و عملكرد نخود برفي ، گياهان كرفس و نخود وجود دارد يا خير. آزمايش‌هاي مكرر با آب‌هاي مختلف ، ازجمله آب آشاميدني تصفيه‌شده مغناطيسي و آب غير مغناطيسي (آب‌لوله‌كشي) ، آب بازيافتي و آب‌نمك در گلخانه تحت شرايط كنترل‌شده محيطي از آوريل 2007 تا دسامبر 2008 در دانشگاه غرب سيدني ، دانشگاه ريچموند (استراليا)انجام شده است. يك دستگاه تصفيه آب مغناطيسي  براي تصفيه مغناطيسي آب آبياري استفاده مي‌شود. تجزيه‌وتحليل داده‌هاي جمع‌آوري‌شده در طول مطالعه نشان مي‌دهد كه اثرات تصفيه مغناطيسي بسته به نوع گياه و نوع آب آبياري مورداستفاده متفاوت است و ازنظر آماري افزايش عملكرد گياه و بهره‌وري آب افزايش‌يافته است.. در مورد خصوصيات خاك پس از برداشت گياهان ، استفاده از آب تصفيه‌شده مغناطيسي براي آبياري باعث كاهش pH خاك مي‌شود ، اما باعث افزايش EC و P موجود در نخودفرنگي كرفس و برف مي‌شود. به‌طوركلي ، نتايج نشان مي‌دهد كه برخي از اثرات مفيد آب آبياري تصفيه‌شده مغناطيسي ، به‌ويژه براي آب‌نمك و آب بازيافتي ، بر عملكرد و بهره‌وري آب گياهان كرفس و نخود در شرايط كنترل‌شده محيطي است. اگرچه يافته‌هاي اين مطالعه گلخانه‌اي جالب‌توجه است ، پتانسيل تصفيه آب آبياري مغناطيسي براي توليد محصولات بايد بيشتر در مزرعه آزمايش شود تا اثرات مفيد آن بر عملكرد و بهره‌وري آب به‌وضوح نشان داده شود.

يكي از راه‌هايي كه مي‌توانيم كل آب مورداستفاده براي آبياري را كاهش دهيم استفاده از روش‌هايي است كه عملكرد در واحد حجم آب مصرفي را بهبود مي‌بخشد (يعني بهره‌وري آب). برخي ادعاها مطرح‌شده است كه تصفيه مغناطيسي آب آبياري مي‌تواند بهره‌وري آب را بهبود بخشد اين جمله به آن معناست كه  امكان تصفيه آب مغناطيسي براي ذخيره منابع آب و كمك به رفع كمبود آب در آينده وجود دارد.

 

آزمايش‌هاي علمي معتبر كمي در مورد اثرات تصفيه آب مغناطيسي بر عملكرد و بهره‌وري آب انجام‌شده است. بااين‌حال ، نتايج حاصل از برخي از مشاهدات اثرات مفيد ميدان مغناطيسي در شرايط كشاورزي  متفاوت را نشان مي دهد.

Yotvat از افزايش بهره وري آب در محصولات زراعي و دامي با آب تصفيه شده مغناطيسي خبر داد. برخي مطالعات نشان داده است كه از طريق استفاده از ميدان هاي مغناطيسي ، تعداد گياهان ، زودرس بودن و عملكرد كلي ميوه و بهينه رشد گياه ، به ويژه سرعت جوانه زني بذر   توت فرنگي و گوجه فرنگي افزايش مي‌يابد .

 

ميدان‌هاي مغناطيسي همچنين مي‌توانند روي رشد ريشه گونه‌هاي مختلف گياهي تأثير بگذارند  موراجي و همكاران (1992) با قرار دادن نهال ذرت در معرض 5 ميلي‌ليتر آب مغناطيسي  در فركانس‌هاي متناوب 40-160 هرتز ، بهبودي در رشد ريشه ذرت (را نشان دادند. بااين‌حال ، يك كاهش در رشد اوليه ريشه گياهان ذرت رشد يافته در يك ميدان مغناطيسي  متناوب در 240-320 هرتز وجود دارد. بيشترين ميزان رشد ريشه‌هاي ذرت در يك ميدان مغناطيسي  10 هرتز حاصل شد . هم‌چنين اثر  ميدان مغناطيسي ساكن را بر وزن خشك‌ريشه گياه ذرت گزارش كرد ، اما تأثير مفيدي از ميدان مغناطيسي بر وزن خشك‌ريشه گياهان خشك‌شده وجود نداشت.

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۲۴:۳۶ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :