چشمانِ بي اشك چشمانِ بي اشك .

چشمانِ بي اشك

ويژگي مهم يك برنامه ريزي استاندارد

? ويژگي مهم يك برنامه ريزي استاندارد

 

n5gy_q11.png

1- رعايت توالي مباحث مطالعه

در روش برنامه ريزي براي كنكور بايد پيش نيازهاي آن را قبل از مطالعه هر موضوع مطالعه كنيد. بنابراين در دوره هاي مختلف حتماً پيش نيازها را بدانيد. اين بسيار مهم است. در هر بخش از مطالعه در يك درس به اطلاعات مقدماتي نياز داريد. براي نشان دادن نكته ، يك نمونه را در نظر بگيريد

رياضيات يكي از آن درس هايي است كه بايد در دنباله دوره و پيش نيازها در نظر گرفته شود. وقتي شما وارد مبحث مشتق مي شويد، بايد بطور پيش فرض دانش كافي درباره موضوعاتي مانند تابع و مثلثات داشته باشيد. در بيشتر درس هاي تخصصي اين مورد وجود دارد. بنابراين بدانيد كه اكنون چه مي خوانيد علاوه بر اينكه جداگانه مهم است. در صورتي كه به تسلط خوبي نرسيد، مي تواند در آينده مشكلاتي براي شما ايجاد كند.

اين مورد تو موسسه حرف آخر، به طور كامل رعايت شده يعني برنامه كه بهتون داده ميشه همه اين موارد توسط اساتيد بررسي شده و در اختيار شما قرار داده ميشه..

 

?- تعيين واحد زمان براي هر مبحث در روش برنامه ريزي براي كنكور

براي اينكه يك روش برنامه ريزي حرفه اي براي آزمون سراسري داشته باشيد ، بايد دقيقا مشخص كنيد كه چه حجم از مبحث را كه مي خواهيد مطالعه كنيد ، مشخص كنيد. چقدر زمان نياز داريد و چقدر بايد تست بزنيد؟ ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه تست هايي كه مي كنيد آموزش يا اندازه گيري هستند

بنابراين قبل از شروع برنامه ريزي ، به آنچه مي خواهيد براي مطالعه بپردازيد خوب نگاهي بيندازيد و ببينيد كه قصد داريد با آن چه كاري انجام دهيد

هر هفته چه مي خوانيد؟ از كدام منبع مي خوانيد؟ از كدام منبع مطالعه مي كنيد؟ از كدام منبع تست مي زنيد؟ چه تعداد از اين تست ها آموزشي است؟ چقدر به مطالعه نياز داريد و چقدر زمان براي امتحان نياز داريد؟ در كل به چند ساعت نياز داريد؟ چگونه مي توانيد اين واحدها را در هفته تقسيم بندي كنيد؟ در كدام روز و در كدام دوره زماني؟

دقيقاً آنچه را كه قصد داريد وقت خود را به اين درس اختصاص دهيد بنويسيد و سپس ذكر كنيد مطالعه يا يك آزمون يا نه يك تست آموزشي است و همچنين تعداد تست هاي در نظر گرفته شده در آن دوره را بنويسيد.

در مجموعه حرف آخر، اساتيد در برنامه، تايم مطالعه هر درس و زمان لازم براي مشاهده ويديو رو كامل قرار دادند و مي تونيد منظم پيش بريد.

3- هدف از اين كار چيست؟

شما را ترغيب مي كند به همان مقدار از مطالبي كه ذكر كرده ايد يا امتحاني كه در آن ساعت در آن ساعت وارد كرده ايد عمل كنيد.

بنابراين بررسي و بازيابي مطالب در اين دوره مي تواند نوعي ناجي ذهن از فراموشي محتوا باشد. اين دوره هاي زماني به شرح زير است: يك روز پس از اولين مطالعه ، يك هفته پس از اولين مطالعه و يك ماه پس از اولين مطالعه. پس از اين تعداد مرور، مي توان گفت كه محتواي حافظه كوتاه مدت شما وارد حافظه بلند مدت مي شود

خواندن مجدد به اين معناست كه شما مقاله را از ابتدا دقيقاً مانند بار اول و از همان منبع و كتاب مي خوانيد. بدون تغيير روند

در بررسي ، هدف ما اين است كه بازيابي اتفاق بيفتد ، در واقع بخشي از مطالبي كه فراموش شده اند به معماي ذهن باز مي گردند. در هر درس مرور كنيد و شايد بتوان گفت كه هر شخص نوع خود را دارد ، مي توانيد از خلاصه ها يا خاطرات يا تست هايي استفاده كنيد كه اولين بار كه خوانده ايد را مشخص كرده ايد

?- تنوع مطالعات اين مهم است كه بسته به موقعيت و توانايي ، تعداد متنوعي از دروس عمومي و اختصاصي را بطور همزمان در روش برنامه ريزي براي آزمون سراسري در طول هفته نيز درج كنيد. معمولاً بهتر است براي هر دو واحد درس اختصاصي يك واحد عمومي قرار داشته باشد.

يك چيز را به خاطر بسپار. اگر قصد داريد مثلاً در 8 ساعت يك فصل از درس اختصاصي بخوانيد و آن را به پايان برسانيد ، بهتر است آن را در 4 واحد دو ساعته بخوانيد. براي حفظ استمرار يادگيري و صرف وقت براي درگير كردن ذهن خود با موضوع. همچنين به شما كمك مي كند هر روز انواع بيشتري از درس ها را مطالعه كنيد. معمولاً مطلوب است كه سه درس اختصاصي و دو درس عمومي در برنامه خود داشته باشيد.

?- موازي خواني در روش برنامه ريزي براي كنكور

پيشبرد كليه دروس در روش برنامه ريزي براي آزمون سراسري همزمان با هم بسيار مهم است. در غير اين صورت ، تعادل مطالعه بين دوره هاي مختلف نامنظم مي شود. برنامه خود را به گونه اي تنظيم نكنيد كه در يك هفته يك درس را تمام كنيد و به بقيه دروس توجه نكنيد. اين ذهن شما را گيج كرده و سعي مي كند از يادگيري فرار كند..

?- هماهنگي با بودجه بندي آزمون

روش برنامه ريزي آزمون ورودي شما بايد مطابق با برنامه و بودجه آزمون باشد. با آزمايش و تجزيه و تحليل آن ، نقاط قوت و ضعف خود را پيدا خواهيد كرد و تكنيك هاي تست زني شما بهبود مي يابد.

در واقع مي توان گفت كه اين آزمون و نتيجه آن زماني مهم است كه شما طبق برنامه زمانبندي برنامه ريزي كنيد و طبق آن مطالعه كنيد و مطابق همان اندازه گيري شود ، بنابراين برنامه آزمون را ترك نكنيد.

7- زمان هاي جبراني و تحليل آزمون

تعيين زمان مناسب براي استراحت ، تجزيه و تحليل تست و جبران زمان از دست رفته بايد برنامه ريزي شود.

بايد در نظر داشته باشيد كه ممكن است مواقعي وجود داشته باشد كه به زمان بيشتري براي يك مقاله احتياج داشته باشيد ، براي مثال ممكن است موضوع كمي سنگين تر از آنچه فكر مي كنيد باشد. يا شايد كلاس براي شما پيش آمده باشد و شما در آنجا بمانيد يا حتي خداي ناكرده ، مدتي حوصله نداريد و نتوانستيد درس بخوانيد ، يا اگر دانش آموز هستيد، در كارهاي خانه يا امتحان گير كرده ايد ، بنابراين در برنامه ريزي خود واحدهاي جبراني را در نظر بگيريد. .

ما معمولاً توصيه مي كنيم براي بررسي و تجزيه و تحليل آزمون ، بعد از ظهر جمعه را امتحان كنيد و بقيه وقت را صرف كنيد تا انرژي لازم براي ورود به هفته جديد شلوغ را بدست آوريد. مي توانيد مدتي را صرف برنامه ريزي كنيد

?- داشتن برنامه ريزي كوچك و منظم در كنار برنامه اصلي

اين برنامه در طول روز كمي مطالعه مي كند اما به مرور زمان شگفتي مي كند

در اين بخش از برنامه ريزي ، مباحثي مانند واژگان ادبيات ، آيات دين و زندگي ، واژگان زبان ، ترجمه عربي ، قرابت معنايي ادبيات و آرايه هاي ادبي مورد بررسي قرار مي گيرد و در اين بخش تعداد كمي از راه حل هاي آزمايشي وجود دارد. اينها مهارتهايي هستند كه با تمرين زيادي به دست مي آيند و البته با گذشت زمان ، پس عجله نكنيد.

اين مباحث به گونه اي است كه به عنوان مثال ، يك ماه قبل از امتحان سراسري، نمي توانيد سعي كنيد ياد بگيريد كه قرابت معنايي چيست و چگونه مي توان قرابت معنايي را آزمايش كرد.

انجام اين سري كارها به شما كمك مي كند تا در ? ماه بتوانيد مقدار زيادي از درصد هاي دروس را كسب كنيد.

?- چيدمان صحيح واحدهاي مطالعاتي در طول روز

در روش برنامه ريزي صحيح براي آزمون سراسري بايد ترتيب صحيح دروس در طول روز در نظر گرفته شود. اين ترتيب بايد متناسب با توانايي و انرژي شما باشد. با درس هاي مهم و دشوار شروع كنيد ، تنوع كافي داشته باشيد و با درس هاي سبك و ساده به پايان برسيد

شما بايد در مورد مطالعه خود بدانيد. بايد بدانيد كه در هر ساعت از شبانه روز چقدر كارآمد و مؤثر هستيد. مهم است كه چه ساعت هايي رو به درسهايي اختصاص دهيد كه در آنها ضعيف تر هستيد. زيست شناسي مي تواند گزينه خوبي باشد

معمول است كه دانش آموزان از اوايل صبح عملكرد ذهني خوبي داشته باشند ، بنابراين توصيه مي شود اولين واحد آموزشي خود را به زيست شناسي يا دروس اختصاصي مسئله اختصاص دهيد ، زيرا انرژي شما به تدريج در طول روز كاهش مي يابد. بنابراين ، آخرين واحدهاي تحصيلي شما بايد درس هايي با سبك كلي يا درس هايي باشد كه براي شما جذاب تر و دلپذير باشد و با آن رابطه خوبي برقرار خواهيد كرد.

براي بهره مندي از طرح ويژه حرف آخر ؛ ?? سوال قطعي كنكور ???? به صورت رايگان! همين الان اقدام بكنيد.


برچسب: ? ويژگي مهم يك برنامه ريزي استاندارد،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۴:۱۱ توسط:صمن موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :